مقاله


کد مقاله : 13940922141385000712

عنوان مقاله : نقد کتاب: سازمان‌های بین‌المللی و حکمرانی جهانی

نشریه شماره : 4 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 719

فایل های مقاله : 909 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسرین مصفا Nmosaffa@ut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

باید اذعان داشت که کمتر کسی از مدرسان و پژوهشگران موضوعات مربوط به سازمان‌های بین‌المللی پیدا می‌شود که با نام توماس وایس و تألیفات متعدد وی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه سازمان ملل متحد آشنا نباشند؛ چه‌بسا وی مثال نقض «کم گوی و گزیده گوی» به‌حساب آید. «سازمان‌های بین‌المللی و حکمرانی جهانی» کتابی است که وی و همکارش روردن ویلکینسون،‌ دبیری و ویراستاری آن را برعهده داشته و از آن می‌توان به‌عنوان یکی از مفصل‌ترین کتاب‌های حال حاضر حوزه مطالعاتی سازمان‌های بین‌المللی نام برد که هم موضوعات و روندهای سنتی را مورد بحث قرار داده و هم به توضیح پدیده‌های جدید می‌پردازد.