مقاله


کد مقاله : 13950517154565002169

عنوان مقاله : رویکردهای رقیب و تجزیه‌وتحلیل نهادها و سازمان‌های بین‌المللی‌‌، صلح و امنیت و عدالت

نشریه شماره : 5 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 955

فایل های مقاله : 235 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 sdnufnhgugd قوام a-ghavam@sbu.ac.ir استاد دکترا
2 سمیرا محسنی mohsenisamira@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تجزیه‌وتحلیل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی‌‌‌، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریه‌های متعارض در چارچوب هستی‌شناسی‌‌‌، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی‌‌های گوناگون‌‌‌ می‌تواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط ‌‌بین‌الملل کمک کرده و تصویری واقعی‌تر از نهادها‌‌‌، فرایندها و رویدادهای بین‌المللی به‌دست دهد. طبیعی است که تحلیل دقیق پدیده‌های مزبور به قوت و ضعف نظریه‌های جریان اصلی و انتقادی در تبین و توضیح بهتر و واقعی‌تر مقولات مزبور بستگی دارد.