• صفحه اصلی
  • کارکردهای دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا؛ مطالعه نقش و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 140002185015740 بازدید : 2488 صفحه: 191 - 223

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط