• صفحه اصلی
  • گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل: تحلیل الگوی رفتاری گروه ویژه در قبال ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 140004075015772 بازدید : 5219 صفحه: 363 - 396

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط