• صفحه اصلی
  • پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه‌بندی نهادهای بین‌المللی علم و فناوری؛ مطالعه موردی نهادهای بین‌المللی حوزۀ سیاست‌گذاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 140004075015776 بازدید : 4128 صفحه: 481 - 508

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط