• صفحه اصلی
  • ترویج نوآوری به‌واسطه استانداردسازی: مطالعه موردی قانون سوخت کم‌سولفور سازمان بین ‎المللی دریانوردی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 140011125025833 بازدید : 3291 صفحه: 311 - 343

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط