• فهرست مقالات امیر  کارگر

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه
    مهدی صادقی شاهدانی امیر  کارگر علی جوانجعفری
    پیامدهای الحاق و عدم ‌الحاق کشورهای در‏حال ‏توسعه به سازمان ‏تجارت‏ جهانی در مقالات‏ بسیاری بیان‏ شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده‌اند. در این‏ پژوهش با فرض بر اینکه روند‏ جهانی‏ چکیده کامل
    پیامدهای الحاق و عدم ‌الحاق کشورهای در‏حال ‏توسعه به سازمان ‏تجارت‏ جهانی در مقالات‏ بسیاری بیان‏ شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده‌اند. در این‏ پژوهش با فرض بر اینکه روند‏ جهانی‏‌شدن و فزونی ‏یافتن عضویت کشورها در سازمان ‏تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتناب‏ناپذیر می‏دانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می‏توان با استفاده از سیاست‌گذاری‏های درست و به‌موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره‌برداری ‏کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق‏ مزیت‌ها و فرصت‌های‏ جدید برای همگان، ریشه‏کن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ‏ استقلال‏ اقتصادی رسید. به‏ همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی ‏این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینه‏هایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره‌برداری از فرصت‏ها و حداقل‏سازی هزینه‏های عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد‏ بین‏الملل و شناخت فضای‏ این‏ سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان با‏توجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه‏یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاست‏ها و قوانین منعطف، می‏توان هزینه‏ها را به حداقل رساند. پرونده مقاله