مقاله


کد مقاله : 13940922141385000712

عنوان مقاله : International Organization and Global Governance Thomas G. Weiss and Rorden Wilkinson (eds) )

نشریه شماره : 4 Winter 2014

مشاهده شده : 616

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Nasrin Mosaffa Nmosaffa@ut.ac.ir Assistant Professor PhD

چکیده مقاله