راهنمای تدوین مقاله


راهنمای تدوین مقالات

1. مقاله ارسالی نتیجه پژوهش‌های نو و خلاقانه نویسنده در حوزه سازمان‌های بین‌المللی و مبتنی بر اصول و روش‌های تحقیق معتبر و علمی باشد. طبعاً مقالاتی که ضمن رعایت اصول و روش‌های تحقیق علمی، راهبردهایی را در مسائل مبتلابه جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهند، از اولویت بیشتری برای چاپ در فصلنامه برخوردارند.

2. عنوان مقاله تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد.

3. نام و نام‌خانوادگی نویسنده/نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) کامل بوده و میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه قید شود. در ضمن پست الکترونیکی، تلفن و نشانی نویسنده آورده شود.

4. مقاله باید حداکثر در 25 صفحه (حدود شش تا هشت هزار واژه)‌ و دارای چکیده فارسی و انگلیسی (در حدود١٠٠ تا 150 واژه)، واژگان کلیدی (پنج واژه)، مقدمه، روش تحقیق، یافته‌های تحقیق، تجزیه‌ و تحلیل، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.

5. سؤال، مفروضات، فرضیه و روش تحقیق در مقدمه طرح شده و جمع‌بندی و نحوۀ تأیید یا تعدیل فرضیه در نتیجه‌گیری آورده شود.

6. روش منبع‌نگاری در این فصلنامه منطبق با روش APA، به‌صورت درون‌متنی و به شرح زیر می‌باشد:

— نحوۀ ارجاع به کتاب، مقاله و منابع اینترنتی همگی براساس الگوی (نام‌خانوادگی نویسنده یا شخص حقوقی، تاریخ: شماره صفحه) می‌باشد. مثال: (مشیرزاده، 1384: 23) و در منابع لاتین(Chomsky,1995:88).

— تکرار ارجاع مانند بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین یا در منابع لاتین از آوردن Ibid خودداری شود.

 — چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال چند اثر چاپ شده باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار از یکدیگر متمایز شوند. مثال: (مشیرزاده، 1384الف: 23)

7. در فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی، منابع فارسی و لاتین به‌طور جداگانه و به‌صورت کامل ارائه شود. مثال: مشیرزاده، حمیرا (1384)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.

8. معادل لاتین اسامی و اصطلاحات غیرفارسی متن در پانوشت درج شود. جداول، شکل‌ها، نمودارها، منحنی‌ها، تصاویر و نقشه‌ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند، شماره‌گذاری شوند و منابع به‌طور دقیق در ذیل آنها ذکر شود.

9. مقاله ارسالی در نشریه دیگری چاپ نشده یا به‌طور هم‌زمان برای سایر نشریات ارسال نشده باشد.

10. مقاله به‌صورت فایل word و از طریق همین سایت آپلود شود و همزمان به پست الکترونیک فصلنامه به آدرس
isr-intorg@csr.ir نیز ارسال شود.

11. مقاله پس از دریافت و بررسی اولیه در مسیر داوری قرار خواهد گرفت و رأی نهایی در مورد پذیرش یا رد آن بر عهده سردبیر فصلنامه است.

12. فصلنامه حق رد یا قبول و ویرایش مقاله را برای خود محفوظ می‌داند.

13. مسئولیت مطالب بر عهده نویسنده است.