• شناسنامه

  • عنوان کامل فصلنامه: سازمان‌های بین‌المللی
  • شاپا چاپی: 6701 ـ 2345
  • شاپا الکترونیکی: 6665 ـ 2588
  • وب‌سایت:iojournal.csr.ir
  • نشانی اینترنتی: iocsr2020@gmail.com
  • حوزه‌های موضوعی فصلنامه: مسائل مرتبط با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، سیاست خارجی، اقتصاد سیاسی و بین‌الملل، منازعات زیست محیطی، الگوهای ائتلاف و جنگ و...
  • زبان نشریه: فارسی (انتشار انگلیسی عنوان، نویسندگان، اطلاعات کتابشناختی، چکیده و منابع)
  • سال آغاز به کار نشریه: 1390
  • دوره انتشار: 5
  • نوع انتشار: ادواری (فصلنامه)
  • مدیر مسئول: محسن رضایی میر قائد
  • سردبیر: نسرین مصفا
  • دبیر تخصصی و مدیر اجرایی: وحید قربانی
  • دبیر اجرایی: مهرداد عله پور
  • ناشر: پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  • کشور محل چاپ و انتشار: ایران، تهران
  • شیوه داوری: همتزارخوانی دو سو کور
  • سیاست دسترسی و انتشار: دسترسی آزاد
  • قالب تمام متن مقالات: PDF
  • مجوز انتشار و حقوق مؤلف: Creative Commons Locense CC - By - NC
  • نرم افزار بررسی سرقت ادبی: سمیم نور
  • هزینه انتشار مقالات: ندارد
  • اصول اخلاق نشر: پیروی از کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COP)
  • پایگاه‌های علمی جهت نمایه مقالات
  1. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
  2. پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)
  3. پایگاه مجلات تخصصی (Noormags)
  4. پرتال جامعه علوم انساسی (Ensani)
  5. بانک اطلاعات نشریات علمی (Magiran)
  6. مرجع دانش ـ سیویلیکا (Civilica)
  7. پرتال نشریات علمی وزارت علوم
  8. مرجع مقالات علمی