اخبار نشریه

فراخوان مقاله جهت چاپ در فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی

فراخوان مقاله جهت چاپ در فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی

فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی که از طرف معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل منتشر می‌شود، از کلیه اساتید، دانش‌پژوهان و دانشجویان ارجمند دعوت می‌کند تا در موضوعات گوناگون سازمان‌های بین المللی به ارائه دیدگاه‌های خود بپردازند و مقالات پژوهشی مرتبط با حوزه های زیر را به آدرس ایمیل فصلنامه(Isr-intorg@csr.ir) ارسال نمایند:

رويكردهاي نظري به سازمان هاي بين المللي

حوزه هاي فعاليت سازمان هاي بين المللي (حقوق بين الملل، صلح وامنيت، توسعه پايدار و...

 سازمان هاي بين المللي دولتي، غيردولتي و شبكه هاي جهاني

سازمان هاي منطقه اي (اتحادیه اروپا، ناتو،آسه آن، بریکس و ...) 

ايران و سازمان هاي جهاني و منطقه اي (رويكردهاي نظري، تاريخي وآينده پژوهي)

ايران و نظام ملل متحد (سازمان ملل متحد؛ اركان اصلي و فرعي، مؤسسات و کارگزاری های تخصصي)

ايران وسازمان ها و ترتيبات  منطقه اي (اكو، اوپك، شانگهاي، جنبش عدم تعهد و...)

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:
22802525- داخلی 2133 - آقای قیصری  

پست الکترونیکی فصلنامه: Isr-intorg@csr.ir

وب سایت: iojournal.csr.ir