فهرست مقالات


شماره 1 سال 1
بهار 1392
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940908142425000179 نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی
نسرین مصفا
جواد امین‌منصور
2 139409081458505000188 فرصت‌ها و محدوديت‌هاي دوران رياست جمهوری اسلامی ايران بر جنبش عدم تعهد
محمود خاني جوي‌آباد
مصطفی زهرانی
3 139409081519175000197 جهانی‌شدن دموکراسی، فرامرزی شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمان‌های بین‌المللی
محمد یزدان‌پناه شوره‌گل
سید محمدکاظم سجادپور
4 13940918119245000649 رژیم‌های چندجانبه کنترل صادرات؛ سازوکاری قانونی یا ابزار فشار سیاسی
غلامحسین دهقانی
فاطمه هاشمی
5 139409181118375000653 قربانیان صلح: مسئولیت سازمان ملل و سازوکار‌های جبران خسارت
سیدقاسم سیدقاسم زمانی
ساسان مدرس سبزواری مدرس سبزواری
6 13940918112755000656 گروه چهار، تلاش برای عضویت دائم در شورای امنیت؛ زمینه‌ها و روند‌های پیش‌رو
آرمین امینی
شمس عظیمی
7 139409181131265000657 سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالي: تحولی مهم در حقوق بین‏الملل
مهدی ذاکریان
سيد‌رضي عمادي