فهرست مقالات


شماره 6 سال دوم
تابستان 1393
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960203174415002848  صلاحیت عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در برابر مخالفان حکومت؛ موردکاوی عملکرد اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی در برابر مخالفان حکومت‌های لیبی و سوریه
امیرحسین رنجبریان
شهزاد رییسی
2 139602031730195002849 مشروعیت ارزیابی دولت‌ها در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد
ملیحه بهفر
حسن سواری
3 139602031740455002850 تحلیل عملکرد شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویه‌های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر
مهدی ذاکریان
بهروز مختاری
4 139602031759355002851 برتری در روابط میان دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد
همایون مافی
وحید بذّار
5 13960204154425002856 ساختار جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ نیاز هژمونی قدرت
سیامک سلطانی
صالح رضایی پیش‌رباط
6 13960204155235002857 چالش‌های دیوان بین‌المللی کیفری در رابطه با اصل منع بی‌کیفری؛ مطالعه موردی داعش
صادق سلیمی
ابراهیم مولایی جم
7 13960204155805002858 قواعد حاکم بر بهره‌برداری از منابع آبی در مخاصمات مسلحانه
ابراهيم رحماني
سيدداود آقايي
سيامك مؤذني