فهرست مقالات


شماره 7 سال دوم
پاییز 1393
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960404135355003038 نهادهای بین‌المللی؛ مدل‌سازی ریاضی تغییر عملکرد گروه پنج تا بیست
علی اکبر کیانی
2 139604041358295003039 موانع و چالش‌های تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا
یاسر نورعلی وند
محمدرضا مجیدی
3 13960404142235003040 بررسی علل شکل‌گیری شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا
رکسانا نیکنامی
4 13960404145415003041 تغییر رویکرد ترکیه نسبت به کردها در روند اروپایی‌شدن
حسين مفيدي ‌احمدي
سیدعلی‌اصغر کاظمی‌زند
کیهان برزگر
5 139604041414315003042 نقش سازمان‌های منطقه‌ای در کاهش چالش‌های منطقه‌ای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
حجت مهکویی
حسن باویر
6 13960404142105003043 آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر
داریوش اشرافی
امیرحسین نوربخش
میثم باقری مقدم قهرمانلو
7 139604191232445003108 دیپلماسی اقتصادی و الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
سید محمد موسوی دهموردی
وحید بزرگی