آخرین شماره


شماره 7 سال 2
پاییز 1393
دانلود فایل

1 - نهادهای بین‌المللی؛ مدل‌سازی ریاضی تغییر عملکرد گروه پنج تا بیست ( DOI : 0)
( علی اکبر کیانی )
2 - موانع و چالش‌های تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا ( DOI : 0)
( یاسر نورعلی وند - محمدرضا مجیدی )
3 - بررسی علل شکل‌گیری شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا ( DOI : 0)
( رکسانا نیکنامی )
4 - تغییر رویکرد ترکیه نسبت به کردها در روند اروپایی‌شدن ( DOI : 0)
( حسين مفيدي ‌احمدي - سیدعلی‌اصغر کاظمی‌زند - کیهان برزگر )
5 - نقش سازمان‌های منطقه‌ای در کاهش چالش‌های منطقه‌ای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ( DOI : 0)
( حجت مهکویی - حسن باویر )
6 - آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر ( DOI : 0)
( داریوش اشرافی - امیرحسین نوربخش - میثم باقری مقدم قهرمانلو )
7 - دیپلماسی اقتصادی و الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ( DOI : 0)
( سید محمد موسوی دهموردی - وحید بزرگی )