• فهرست مقالات کیهان برزگر

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ابعاد، پیامد و چالش‌های عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی
    بهروز  مختاری کیهان برزگر
    این مقاله در پی بررسی چالش‌های فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. به‌نظر می‌رسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره‌گیری از نظریه‌های سازه‌انگاری و لیبرا چکیده کامل
    این مقاله در پی بررسی چالش‌های فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. به‌نظر می‌رسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره‌گیری از نظریه‌های سازه‌انگاری و لیبرالیسم اقتصادی تلاش می‌کنند تا به تشریح نگاه اتحادیه اروپا به این روند بپردازند. در اینجا ویژگی‌های ساختار قدرت و سیاست ترکیه از‌جمله میراث اسلامی و هویت اسلام‌گرایانه، کسری دمکراسی، ساختار نیمه‌دمکراتیک و اقتصاد کوچک در حال توسعه، چالش‌ها‌ی فراروی عضویت در اتحادیه اروپا به‌شمار می‌روند. نگارندگان نتیجه می‌گیرند که با این ویژگی‌ها، ترکیه همچنان مسیر صعب‌العبوری را برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در پیش خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تغییر رویکرد ترکیه نسبت به اكـراد در روند اروپایی‌شدن
    حسين  مفيدي ‌احمدي علی‌اصغر  کاظمی‌ کیهان برزگر
    اين مقاله در پي بررسي تغيير رويكرد تركيه نسبت به کردها در فرايند الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا است. به نظر می‌رسد اروپايي‌شدن تركيه از مهم‌ترين عوامل عادي‌شدن مسئله کردها در اين كشور باشد. عادي‌شدن مسئله کردها، طيف گسترده‌اي از تغييرات، به‌ويژه خارج‌شدن اين مسئله از د چکیده کامل
    اين مقاله در پي بررسي تغيير رويكرد تركيه نسبت به کردها در فرايند الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا است. به نظر می‌رسد اروپايي‌شدن تركيه از مهم‌ترين عوامل عادي‌شدن مسئله کردها در اين كشور باشد. عادي‌شدن مسئله کردها، طيف گسترده‌اي از تغييرات، به‌ويژه خارج‌شدن اين مسئله از دستور كار مسائل امنيتي؛ بازتعریف مفهوم شهروند ترکیه‌ای که خاصیت درون‌گذارانه‌تری براي کردها دارد؛ ايجاد فرصتي جدید براي گروه‌هايي که راه‌حل‌های صلح‌جویانه برای منازعه کردها دارند و دروني‌شدن تدريجي ارزش‌هايي همچون حقوق بشر و چندفرهنگ‌گرایی را شامل مي‌شود. براي آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره‌گیري از ادبيات اروپايي‌شدن تلاش می‌کنند تا ضمن بررسي مواجهه اتحاديه اروپا با مسئله کردها در جمهوري تركيه، به تأثير فرايند الحاق تركيه به اين اتحاديه بر عادي‌شدن تدريجي مسئله کردها با توجه به سازوكارهاي اجباری، تواناسازی، تکوینی و امنيتي‌زدايي اتحاديه اروپا بپردازند. در ضمن نویسندگان مقاله بر این باورند که عادي‌شدن مسئله کردها به همراه کمتر‌شدن نقش اتحادیه اروپا در این روند در سال‌های اخیر، یکی از دلایل امكان برخورد سخت با کردهای جدایی‌طلب در ترکیه بوده است. پرونده مقاله