• فهرست مقالات مسعود کمالی اردکانی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - فرایند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی
    مسعود کمالی اردکانی
    کشور چین با اتخاذ سیاست درهای باز در دهه 1970 میلادی رفته‌رفته با افزایش قدرت اقتصادي خود، تبدیل به قدرتی نوظهور در عرصه‌ بین‌المللی شد و در حال حاضر به بازیگری اصلی در معادلات سیاسی تبدیل‌شده است و منافع قدرت‌های بزرگ را به چالش می‌کشد. فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از چکیده کامل
    کشور چین با اتخاذ سیاست درهای باز در دهه 1970 میلادی رفته‌رفته با افزایش قدرت اقتصادي خود، تبدیل به قدرتی نوظهور در عرصه‌ بین‌المللی شد و در حال حاضر به بازیگری اصلی در معادلات سیاسی تبدیل‌شده است و منافع قدرت‌های بزرگ را به چالش می‌کشد. فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از اواسط دهه 1980 (قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی) تحول جدی یافت. این تحول را به‌خوبی می‌توان در عملكرد تجاری این كشور مشاهده كرد. در حال حاضر چین چه از نظر واردات و چه از نظر صادرات به بازیگری مهم در تجارت بین‌الملل بدل گشته است. حركت از روش‌های قدیمی‌تر به سمت برنامه‌ریزی واردات با روش صدور مجوزهای وارداتی و استفاده از تعرفه‌های گمركی، موجب شده است سازوكار بازار و قیمت به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده در روابط آتی چین با بقیه دنیا از جایگاه خاصی برخوردار شود. بر این اساس این نوشتار درصدد پاسخ به چرایی این پرسش راهبردی برآمده است که «جمهوری خلق چین از رهگذر الحاق به سازمان تجارت جهانی چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می‌کند؟» فرضیة مطرح در مقابل پرسش مذکور ناظر است بر اینکه الحاق چین به سازمان تجارت جهانی به‌عنوان بخشی از فرایند اصلاحات اقتصادی چین به این کشور امكان داد تا منافع حاصل از فرایند اصلاحات تجاری دولت چین را كه طی دو دهه قبل از الحاق به عمل‌آورده بود تثبیت كند و مبنای ادامه اصلاحات آتی قرار دهد. پرونده مقاله