جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940922131335000711 تأثیر رقابت و همکاری اعضای اصلی سازمان شانگهای در اهداف و عملکرد آن؛ 2001-2013
مهدی هدایتی شهیدانی
رضا سیمبر
2 140004075015775 چندجانبه‏گرایی فدراسیون روسیه در آسیا - اقیانوسیه؛ مطالعۀ موردی آ سه آن و اَپِک
سید امیر نیاکویی
معصومه راد گودرزی
عسگر صفری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)