جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409211941435000703 بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیانِ نسل سوم نظریه‌ منطقه‌گرایی
معصومه زارعی‌هدک
محسن خلیلی
2 140008255025803 جایگاه سازمان همکاری شانگهای در راهبردهای موازنه‌جویانۀ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چین (2020-2010)
اصغر پیرهادی
مصطفی پاکدل مجد
3 140009105025809 تأثیر عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای بر وزن ژئوپلیتیک آن در منطقه آسیای مرکزی
محبوبه ایران نیا
حمید حکیم
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)