جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 140004075015776 پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه‌بندی نهادهای بین‌المللی علم و فناوری؛ مطالعه موردی نهادهای بین‌المللی حوزۀ سیاست‌گذاری
جواد مشایخ
عفت نوروزی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)