• صفحه اصلی
  • امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس در آینده پیش‌رو و الزامات تحقق آن (ارائه مدل همگرایی شبکه‌ای به‌جای مدل سلسله‌مراتبی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139912135015727 بازدید : 3827 صفحه: 93 - 135

نوع مقاله: پژوهشی