• فهرست مقالات رضا رحمتی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و مسئله انتساب حملات سایبری
    رضا رحمتی
    حقوق بین‌الملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بین‌المللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آن‌ها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکان‌ها را گرفته است. اعمال و عملیات‌های سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گسترد چکیده کامل
    حقوق بین‌الملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بین‌المللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آن‌ها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکان‌ها را گرفته است. اعمال و عملیات‌های سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گسترده‌تر آن یعنی حملات سایبری، خلاف تعهدات دولت‌ها در حقوق بین‌الملل هستند. این اعمال از آنجایی که قابلیت وارد کردن خسارات فیزیکی و صدمات انسانی را دارند، رافع تعهدات دولت‌ها و نقض مسئولیت دولت‌ها محسوب می‌شوند. بررسی اینکه این حملات جزو دسته «حمله» مدنظر کنوانسیون‌های ژنو قرار می‌گیرند یا خیر و در صورت اطلاق این عنوان به حملات سایبری چگونه دولت یا ارگان حمله‌کننده قابل شناسایی است و در صورت شناسایی چگونه رفتار او قابل انتساب به یک دولت است و متعاقباً مسئولیت دولت وفق این انتساب چیست، مسائلی هستند که حقوق بین‌الملل باید به آن‌ها پاسخ دهد؛ بنابراین پرسش پژوهش حاضر بدین ترتیب صورت‌بندی شده است که «آیا و تا چه اندازهای حملات سایبری قابل انتساب به رفتار دولتها هستند؟» برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که آیا حملات سایبری، ذیل عنوان «حمله» قرار می‌گیرند یا خیر، لازم است ابتدا در این خصوص تفسیر کارآمدی از ماده 2 (بند 4) منشور ارائه داد و سپس به مسئله شناسایی و سپس انتساب حمله سایبری پرداخت. پرونده مقاله