ب

 • بازارچی.ولی ترویج نوآوری به‌واسطه استانداردسازی: مطالعه موردی قانون سوخت کم‌سولفور سازمان بین ‎المللی دریانوردی [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال 1401]
 • باقری مقدم قهرمانلو.میثم آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر [ دوره3, شماره 7 - تابستان سال 1398]
 • باقری.ابراهیم راهبردها و مؤلفه‌های سیاست تجاری مشترک اتحادیه اروپا [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1393]
 • باقری.ابراهیم تجزیه و تحلیل همگرایی سیاسی- امنیتی اتحادیه اروپا در چارچوب رویکردهای واقع‌گرایی [ دوره3, شماره 8 - پاییز سال 1398]
 • باویر.حسن نقش سازمان‌های منطقه‌ای در کاهش چالش‌های منطقه‌ای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) [ دوره3, شماره 7 - تابستان سال 1398]
 • بایزیدی.رحیم استراتژی سیاسی و نظامی ناتو در چشم‌انداز 2030 و پیامدهای جهانی [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال 1401]
 • بایزیدی.رحیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل: تحلیل الگوی رفتاری گروه ویژه در قبال ایران [ دوره4, شماره 12 - پاییز سال 1400]
 • بذّار.وحید برتری در روابط میان دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد [ دوره3, شماره 6 - بهار سال 1398]
 • برزگر.کیهان ابعاد، پیامد و چالش‌های عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1392]
 • برزگر.کیهان تغییر رویکرد ترکیه نسبت به اكـراد در روند اروپایی‌شدن [ دوره3, شماره 7 - تابستان سال 1398]
 • بزرگمهری.مجید تأثیر گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا بر روابط اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده [ دوره4, شماره 12 - پاییز سال 1400]
 • بزرگی.وحید دیپلماسی اقتصادی و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت [ دوره3, شماره 7 - تابستان سال 1398]
 • بقایی هامانه.اسماعیل تحلیل رویکرد تقاضا‌محور و حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با مواد مخدر [ دوره3, شماره 8 - پاییز سال 1398]
 • بهبودی نژاد.قدرت الله ایدۀ ادغام منطقه‌‏ای در چشم‌اندازهای آسیای مرکزی و اوراسیا [ دوره4, شماره 12 - پاییز سال 1400]
 • بهفر.ملیحه ارزیابی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دولت‌ها [ دوره3, شماره 6 - بهار سال 1398]