ی

  • یزدان پناه درو.کیومرث امکان‌سنجی شکل‌گیری ائتلاف نظامی عربی در منطقه‌ی خلیج‌فارس با تأکید بر زمینه‌های ژئوپلیتیکی مؤثر [ دوره4, شماره 10 - بهار سال 1400]
  • یزدان‌پناه شوره‌گل.محمد جهانی‌شدن دموکراسی، فرامرزی شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمان‌های بین‌المللی [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1392]
  • یزدانی.عنایت‌الله ضرورت تقسیم قدرت در شورای امنیت؛ ارائه الگویی کثرت‌گرایانه [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1393]